Užitečný pomocník pro zjišťování informací v OR
Obchodní rejstřík firem vyhledávání


Společnost s ručením omezeným

Nejčastější obchodní společnost v České republice, to je společnost s ručením omezeným.

Právě fakt, že po splacení vkladů společníci neručí za závazky společnosti. Společník společnosti s ručením omezeným nemusí být statutárním orgánem. Minimální výše kapitálu společnosti s ručením omezeným je 1 Kč. Pro založení společnosti s ručením omezeným je potřeba nejméně jedna fyzická nebo právnická osoba. Společnost s ručením omezeným poznáte tak, že součástní názvu je právě text společnost s ručením omezeným nebo je zkratka s. r. o. nebo spol. s r. o. Statutárním orgánem je v této společnosti jednatel, který může být jeden nebo jich může být více. Více informací o statutárech získáte na jedné z dalších stránek tohoto webu. Nejvyšším orgánem je valná hromada na které se schází společníci. Nepovinným orgánem je dozorčí rada. Pro jednatele platí zákaz konkurence, pro společníky platí tento zákaz pokud je to uvedeno ve společenské smlouvě.
Zákon o obchodních korporacích změnil původní požadavek na minimální kapitál ve výši 200 000 Kč a snížil jej na 1 Kč.


Jak založit společnost online

Přečtěte si jak založit společnost online. Hradí se pouze poplatky.