Užitečný pomocník pro zjišťování informací v OR
Obchodní rejstřík firem vyhledávání

Category — Další

Zápis do obchodního rejstříku

Informace ohledně zápisu, zápisu změny a výmazu z obchodního rejstříku. [Read more →]

24 června, 2014   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do obchodního rejstříku

Sbírka listin u obchodního rejstříku

Veděli jste, že v OR můžete nahlédnout do sbírky listin (dále jako SL), kde můžete najít důležité listiny, které jsou zveřejněné. [Read more →]

8 února, 2012   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sbírka listin u obchodního rejstříku

Družstvo

Družstvo není obchodní společnost, ovšem je to také, stejně jako obchodní korporace, právnická osoba a s obchodními korporacemi má mnoho rysů společných. [Read more →]

3 srpna, 2011   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Družstvo

Statutární orgán

Statutární orgán jsou osoby, které mají oprávnění jednat jménem právnické osoby, tedy například obchodní společnosti jako je akciová společnost nebo společnost s ručením omezením. Staturní orgán může být v u různých druhů obchodních korporací různý. U akciové společnosti je to představenstvo, kdežto u společnosti s ručením omezeným je statutárem jednatel.

Jednatel

Statutární orgán ve společnosti s omezeným ručením je jednatel. Jednatel může, ale nemusí být zároveň společníkem. Jednatelů může mít společnosti více. V obchodním rejstříku je také často uvedeno jakým způsobem podepisují smlouvy. Jednatel je jmenován valnou hromadou a najdeme jej zapsaného v OR.

Představenstvo

Jedná se o statutární orgán u akciové společnosti řidící její běžnou činnost. Představenstvo je voleno valnou hromadou, v případě jediného vlastníka – akcionáře může být jmenováno.

3 srpna, 2011   Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Statutární orgán