Užitečný pomocník pro zjišťování informací v OR
Obchodní rejstřík firem vyhledávání


Statutární orgán

Statutární orgán jsou osoby, které mají oprávnění jednat jménem právnické osoby, tedy například obchodní společnosti jako je akciová společnost nebo společnost s ručením omezením. Staturní orgán může být v u různých druhů obchodních korporací různý. U akciové společnosti je to představenstvo, kdežto u společnosti s ručením omezeným je statutárem jednatel.

Jednatel

Statutární orgán ve společnosti s omezeným ručením je jednatel. Jednatel může, ale nemusí být zároveň společníkem. Jednatelů může mít společnosti více. V obchodním rejstříku je také často uvedeno jakým způsobem podepisují smlouvy. Jednatel je jmenován valnou hromadou a najdeme jej zapsaného v OR.

Představenstvo

Jedná se o statutární orgán u akciové společnosti řidící její běžnou činnost. Představenstvo je voleno valnou hromadou, v případě jediného vlastníka – akcionáře může být jmenováno.