Užitečný pomocník pro zjišťování informací v OR
Obchodní rejstřík firem vyhledávání


Akciová společnost

Akciová společnost je řazená mezi kapitálové obchodní společnosti. Základní kapitál je v minimální výši 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR (pokud vede společnost účetnictví v EUR).
Základní kapitál je rozdělen na stejné podíly – akcie. Akcionář je ten kdo vlastní akcie společnosti, neručí za její závazky a má právo na hlasování na valné hromě a dividendy. Pro založení akciové společnosti je potřeba nejméně dvě fyzické osoby nebo jedna právnická. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, kde se shromáždí všechni akcionáři, zde se například schvaluje rozdělení zisku.
Zákon o obchodních korporacích umožňuje jak dualistický tak monistický systém vnitřní struktury.

  • Dualistický – orgány společnosti: valná hromada, statutární orgán je představenstvo, kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada.
  • Monistický – orgány společnosti: valná hromada, kontrolně řídící orgán je správní rada a statutární orgánen je správní ředitel.


Jak založit společnost online

Přečtěte si jak založit společnost online. Hradí se pouze poplatky.