Užitečný pomocník pro zjišťování informací v OR
Obchodní rejstřík firem vyhledávání


Jak založit sro

Přečtěte si rady a informace jak založit společnost s ručením omezeným.

1. Rozhodnutí se

  • Název společnosti – nesmí být lehce zaměnitelný s jinou společností
  • Sídlo společnosti – může být i bytě pokud to není v rozporu s povahou podnikání
  • Předmět podnikání –  čím se bude společnost zabývat
  • Společníci – kdo budou společníci
  • Jednatelé – kdo budou jednatelé, musí splňovat podmínky, společník může být také jednatel
  • Základní kapitál – výše základního kapitálu, od 1.1.2014 u s.r.o. za 1 Kč
  • Chci řešit jednání s úřady a papírování sám – chci firmu založit online (pouze s úhradou nutných poplatků)

Chci firmu založit online


Jak založit firmu online

Přečtěte si jak založit firmu online. Hradí se pouze poplatky.

Chci řešit jednání s úřady a papírování sám

2. Notář
Dohodněte si schůzku s notářem ohledně založení společnosti. Celý proces zrychlí zaslání údajů zmíněných v bodě 1 na mail notáři. Pro zápis do obchodního rejstříku potřebujete zakladatelskou listinu či společenskou smlouvu (formou notářského zápisu) a také další dokumenty jako je návrh na zápis, prohlášení jednatele, souhlas s umístněním sídla a další. Pokud se v problematice příliš neorientujete doporučujeme, domluvit se s notářem ať tyto dokumenty také připraví.
K notáři si vemte s sebou platný doklad totožnosti. Cena se pohybuje okolo 5000 Kč – 6000 Kč.

3. Vyřízení živnotenského oprávnění
K návrhu na zápis do OR se příkládá také získané opravnění k podnikání. Za živnostenský list zaplatíte poplatek 1000 Kč.

4. Složení základního kapitálu
Obvykle se využívá bankovního účtu.

5. Návrh na zápis do obchodního rejstříku
Nezapomeňte dodržet všechny požadované přílohy. Ohledně příloh vám poradí notář.

6. Následné činnosti
Jako je registrace na finančím úřadě, uvolnění složeného kapitálu.

Alternativou může být využití služeb podnikatelů, kteří nabízí založení společnosti za vás.