Užitečný pomocník pro zjišťování informací v OR
Obchodní rejstřík firem vyhledávání


Sídlo firmy

Pojmem sídlo firmy je často myšlena adresa firmy, která je zapsaná v obchodním rejstříku. Přečtěte si co je to sídlo firmy a virtuální sídlo.
Místo, kde má společnost sídlo má vliv na to, pod které úřady bude spadat. Zároveň má vliv na prestiž, firmy sídlící ve velkém městě bude působit lépe než firma se sídlem na vesnici. Firma může sídlit i v bytě pokud to neodporuje její povaze podnikání. Sídlo firmy musí být řádně označeno (název + indentifikační číslo).

Virtuální sídlo

Virtuální sídlo je služba poskytovaná právnickým osobám, která umožňuje zapsat na danou adresu sídlo společnosti. Dále tato služba zahrnuje také označení společnosti zajištění korespondenčních služeb. Obvykle na takové adrese sídlí větší počet společností. Nabídky podnikatelů poskytující virtuální sídlo může zahrnovat také služby repece, poskytnutí prostor pro komunikaci s klienty a úřady, právní, daňové a jiné poradenství. Obvykle jsou služby nabízeny v balíčcích a s počtem zahrnutých služeb roste i cena za tyto služby.