Užitečný pomocník pro zjišťování informací v OR
Obchodní rejstřík firem vyhledávání


Veřejný rejstřík

Do veřejných rejstříků se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách. První paragraf Zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (č. 304/2013 Sb.) uvádí o veřejných rejstřících:

(1) Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen „veřejný rejstřík“) se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.
(2) Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách (dále jen „zapsaná osoba“).
(3) Veřejný rejstřík je informačním systémem veřejné správy.
(4) Veřejný rejstřík je veden v elektronické podobě. Veřejný rejstřík vede soud (dále jen „rejstříkový soud“).

Veřejnými rejstříky jsou:

  • spolkový rejstřík,
  • nadační rejstřík,
  • rejstřík ústavů,
  • rejstřík společenství vlastníků jednotek,
  • obchodní rejstřík,
  • rejstřík obecně prospěšných společností.