Užitečný pomocník pro zjišťování informací v OR
Obchodní rejstřík firem vyhledávání


Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost je založena nejméně dvěma osobama, právnickými nebo fyzickými.
Tyto osoby ručí celým svým majetke bez rozdílu. Společnosti patří mezi osobní obchodní společnosti. Veřejná obchodní společnost musí mít ve svém názvu toto označení obchodní společnosti a to buď plným textem nebo zkratkou v. o. s. či veř. obch. spol.. Pokud název společnosti obsahuje jméno jednoho ze společníků může být veřejná obchodní společnost označená v názvu také příponou a spol. Statutárním orgánem společnosti může být jeden nebo více či všichni společníci společnosti. Každý společník má při hlasování jeden hlas, obdobně je to při rozdělování zisku, obojí může být upraveno ve společenské smlouvě.