Užitečný pomocník pro zjišťování informací v OR
Obchodní rejstřík firem vyhledávání


Komanditní společnost

Komanditní společnost je stejně jako veřejná obchodní společnost, obchodní korporací patřící do osobních obchodních společností.
Tato společnost má dva druhy společníků. Společníky jsou komanditisté a komplementáři, obě skupiny mají značně odlišné práva a povinnosti. Komplementáři mají za úkol řídit společnost, jsou statutárním orgánem a ručí svým majetkem. Komanditisté splatí vklad, ale do vedení společnosti nezasahují a pouze kontrolují hospodaření společnosti. Pro založení společnosti je potřeba nejméně jeden komplementář a jeden komanditista. Firma poznáte z názvu podle označení komanditní společnost nebo zkratek k. s. a kom. spol. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku.