Užitečný pomocník pro zjišťování informací v OR
Obchodní rejstřík firem vyhledávání


Evropská společnost

Evropská (akciová) společnost je akciová společnosti, která je založená podle práva Evropské unie. Základní kapitál takové společnosti činí nějméně 120 000 EUR.

Zkratka pro tuto společnost je SE. SE musí sídlit v některém z členských státu Evropské unie. Výhodou SE je možnost přesídlit se do jiného státu Evropské unie. Obdobně jako u akciové společnosti je i u SE možný jak dualistický tak monistický systém vnitřní struktury.

  • Dualistický – orgány společnosti: valná hromada, statutární orgán, dozorčí rada.
  • Monistický – orgány společnosti: valná hromada, správní rada a správní ředitel.