Užitečný pomocník pro zjišťování informací v OR
Obchodní rejstřík firem vyhledávání


Družstvo

Družstvo není obchodní společnost, ovšem je to také, stejně jako obchodní korporace, právnická osoba a s obchodními korporacemi má mnoho rysů společných.
Naopak rozdílné jsou například:

  • společníci mají rovnost při hlasování,
  • o nabývání členství aniž by se musel měnit zakladatelský dokument.

Družstvo vzniká zapsáním do obchodního rejstříku a zaniká výmazem z OR. V České republice se můžeme setkat s družstvi, jejichž cílem je podnikaní nebo také zajišťování potřeb vlastních členů. Příkladem podnikatelstkého družsta mohou býti zemědělská družstva, příkladem družstva jež je uspokojující potřeby členů může být například bytové družstvo – v souvislosti bytovými domy. Pro založení družstva je potřeba nejméně dvou právnických osob nebo pěti fyzických.