Užitečný pomocník pro zjišťování informací v OR
Obchodní rejstřík firem vyhledávání


Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík (dále v OR) umožnuje nalédnutí k informacím o subjektech, které jsou v OR zapsané. Vyhledávání v OR je přístupné i přes internet. OR vedou příslušné krajské soudy a Městský soud v Praze.
Vyhledávat můžete přes hlavní stránku webu or.justice.cz, kde můžete vyhledávat podle názvu subjektu nebo identifikačního čísla. Dále můžete kliknout na rozšířené hledání, přes které můžete vyhledávat i podle IČ nebo upřesnit vyhledávání na obec atd.


Jak na vyhledávání v OR


Jak založit firmu online

Přečtěte si jak založit firmu online. Hradí se pouze poplatky.

Chcete vyhledávat informace o subjektech zapsaných v OR? Informace uvedené na stránce OR se liší u právnických osob a fyzických osob. Pokud nevíte jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou, vysvětlení je zde:

  • právnická osoba je většinou skupina lidí, pokud splní podmínky dané zákonem (některé právnické osoby může založit i pouze jedna fyzický osoba),
  • fyzická osoba je člověk.

Již tedy víte rozdíl mezi právnickou a fyzickou osobou a pojďme si nyní rozebrat co o obou z těchto subjektů zjistíte.
O právnických osobách můžete najít název této právnické osoby, právní formu, která může být v názvu označena celým názvem nebo zkratkou. Záleží ovšem na konkrétní právní formě. Dále se z této stránky dozvíte sídlo neboli adresu společnosti na níž tato firma či obecněji i jiná organizace sídlí. U firmy naleznete dále předmět podnikání organizace a předmět činnosti. Také zde najdete další podrobnějších informací, které se ovšem liší podle typu právnické osoby. Například u společnosti s ručením omezeným můžete vyčíst statutární orgán, jímž je (u s.r.o.) jednatel. Je tak snadno možné zjistit, kdo je jednatelem této společnosti (může být i více lidí) a jakým způsobem jednají. OR u s. r. o. zobrazí výši základního kapitálu, společníky této obchodní společnosti, jakou část firmy vlastní a kolik mají splaceno základního kapitálu. U akciové společnosti, jejíž zkratka je a. s., zjistíte taktéž výši základního kapitálu, kolik kusů akcií společnosti vydala a jejich hodnotu.
Fyzické osoby  – ne všechny fyzické osoby musí být zapsané v OR. Najdete zde ty fyzické osoby, které jsou zapsány povinně – tedy pokud průměrné výše příjmů za předchozí dvě účetní období přesahují stodvacet milionů Kč nebo při provozování živnosti průmyslovým způsobem. Fyzická osoba se může také nechat zapsat dobrovolně. Co v OR najdeme o fyzických osobách? Jméno fyzické osoby s dodatkovým názvem (pokud jej má), identifikační číslo firmy, bydliště podnikatele a místo podnikání pokud je odlišné.

Využitelnost

Informace z OR může být užitečná pro ověření, zda jednáte s oprávněnou osobou a jak mohou jednatelé tuto společnost zastupovat. Také si můžete zjistit předchozí majitele či osoby, které v této právnické osobě nějak figurovali. Zároveň si také můžete zjistit přes vyhledávání osob, zdali daná osoba nefiguruje v dalších subjektech a popřípadě jakých. Dále si můžete otevřít také stránky katastr nemovitostí , kde zjistíte informace o parcelách a stavbách nebo můžete také procházet katastrální mapy přes počítač.